Projekt byl ukončen, ale v našich aktivitách budeme pokračovat dále!

Ke 30.listopadu 2015 byl náš projekt formálně ukončen. Genderové informační centrum NORA bude nicméně ve své práci s konkrétní skupinou romských žen pokračovat, a to rovněž díky projektu Competence Kaleidoscope. V jeho rámci vznikne nová metodologie práce se sociálně znevýhodněnými, při jejíž tvorbě se využije znalostí několika organizací včetně zahraničních. Tato metodologie pracující mj. s mapováním kompetencí […]