Co je nového v našem projektu?

V současné době dokončujeme realizaci kvalitativního výzkumu na téma role romských žen a mužů. V rámci šetření jsme uskutečnili celkem 19 polostrukturovaných rozhovorů. V nich jsme se ptali mj. na to, co to znamená být romskou ženou, zda status romské ženy přináší nějaké výhody či nevýhody. Zajímalo nás také, co se v romské komunitě očekává od ženy a muže či jakým způsobem se vychovávají dcery a synové v romských rodinách.

Romskou ženu respondentky našeho výzkumu charakterizují termíny „věrná, milující, obětavá, oddaná, nemající čas na sebe“. S těmito charakteristikami souvisí zjištěná očekávání od žen a mužů v romské komunitě, která se úzce pojí s dělbou práce mezi romskými ženami a muži. Ženám dle respondentek přísluší starost o děti a domácnost, musí mít uklizeno a čisto, od muže jako hlavy rodiny se očekává, že zajistí rodinu, chodí do práce a stará se o finanční stránku chodu domácnosti. Tento rolový model ale u mnohých z nich neplatí – jsou samoživitelkami, pracujícími vdovami, zaměstnankyněmi přinášejícími do rodinného rozpočtu stejný díl jako jejich partner. Navíc role mužů v zajištění rodiny dnes prochází změnou, řada mužů je ekonomicky neaktivních a jejich tradiční role živitelů mizí.

„Ženo, starej se doma, aby bylo všecko uklizený, aby bylo uvařeno, aby bylo čisto, vypráno, no a od chlapa, aby se staral po té finanční stránce, aby bylo z čeho žít. U nás se starám já, protože už nežiju se svým přítelem, tak to musím zvládat sama s děckama.“

(Klára, 34 let)

 

Souhrnné výsledky výzkumného šetření budou k dispozici na těchto stránkách na přelomu května a června 2015.

Zároveň připravujeme 2. vlnu rozvojového vzdělávání pro romské ženy z Brna a okolí. Ve 2. polovině května ženy čeká mapování jejich dovedností v Otevřené zahradě Nadace Partnerství, jehož primárním cílem je posílení sebevědomí vzdělávaných žen.  4. června se ženy mohou těšit na setkání s Lucií Obrovskou, právničkou z Kanceláře veřejné ochránkyně práv. Na semináři, který proběhne v prostorách Muzea romské kultury, se bude diskutovat o důvodech diskriminace Romů v české společnosti a také o možných postupech při nápravě těchto nerovností.

Také začínáme pracovat na scénáři k dokumentárnímu filmu o rolích romských žen a mužů. Dokument bude mít premiéru na závěrečné projektové konferenci 4. listopadu 2015.  Konference se uskuteční ve spolupráci s Muzeem romské kultury.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *