Konference

Konference „(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE“

proběhla 4. listopadu 2015. Děkujeme za hojnou účast a Vaše aktivní zapojení.
Podívejte se na fotografie z konference. Můžete si stáhnout prezentace:

Kompletní videozáznam z konference (NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČR můžete shlédnout na YouTube:

konference

NORA konference web