O projektu

osf_praha_czNorske-fondy_Logo

See information about the project in English below.

Romské ženy jsou jednou z nejvíce diskriminovaných skupin na českém trhu práce. Nedostatek příležitostí romských žen nesouvisí jen s jejich sociálním postavením a s etnickou příslušností k romské menšině. Svou roli zde hraje i tradiční postavení romských žen v rodině, které je spojováno s mateřskou a pečovatelskou rolí. Toto většinové vnímání romské ženy může být pokládáno za jednu z příčin nízkého podílu romských žen na trhu práce nebo nízké motivace romských žen uspět ve vzdělávacím systému. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat  je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciluje na sensibilizaci české veřejnosti (laické i odborné) ke specifikům genderových vztahů v romské populaci.

Na realizaci projektu spolupracují dvě neziskové organizace, Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a romské sdružení MIRET.  Projekt bude pracovat s cílovou skupinou 30 romských žen z Brna a okolí.

Součástí projektu bude také výzkum na téma role romských žen a natočení krátkého dokumentárního filmu k této problematice.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

About project:

On November 30, 2015 the project entitled „Let´s Find Together a New Way!“ was completed. The project was carried out by the Gender Information Centre NORA.

In the project we worked with the target group of 30 Roma women from Brno and the surroundings. They were offered training activities (see below) and coaching.

  • Basics of labour law
  • Equal opportunities
  • Time management
  • How to face discrimination on the basis of ethnicity?
  • Competence mapping

On November 4, 2015 the final project conference (NON)DISCRIMINATION OF ROMA PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC took place in the Museum of Roma Culture in Brno.

At the conference the documentary „Black Swans“ had its first night. The documentary was shot by the female director Zuzana Dubová.

GIC NORA also published a research report on the position of Roma women in the Czech society.