Kaleidoskop kompetencí aneb jak probíhal pilotní kurz

Před pár dny proběhla mezinárodní schůzka, které se zúčastnily čtyři organizace zaangažované v projektu Kaleidoskop kompetencí. Společně rozebíraly klady a zápory pilotního kurzu. Vyzpovídal jsem vedoucí centra Akropolis z Uherského Hradiště Jitku Janíkovou a Martu Chabadovou z organizace Miesto pod Slnkom ze slovenských Košic. Začtěte se do rozhovoru a zjistěte jejich osobní názory a zkušenosti s projektem.   […]

Projekt byl ukončen, ale v našich aktivitách budeme pokračovat dále!

Ke 30.listopadu 2015 byl náš projekt formálně ukončen. Genderové informační centrum NORA bude nicméně ve své práci s konkrétní skupinou romských žen pokračovat, a to rovněž díky projektu Competence Kaleidoscope. V jeho rámci vznikne nová metodologie práce se sociálně znevýhodněnými, při jejíž tvorbě se využije znalostí několika organizací včetně zahraničních. Tato metodologie pracující mj. s mapováním kompetencí […]

Nadace OSF Praha navrhuje prioritní kroky pro novou ministryni Kateřinu Valachovou

Ve spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání připravila Nadace OSF Praha pro ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou dokument, který má za cíl představit priority pro oblast inkluzivního vzdělávání a rovných příležitostí, a napomoci tak v pokračování důležitých reforem. S jednotlivými doporučeními se můžete seznámit zde.

Diskriminace romských dětí začíná u mylného diagnostikování

Česká republika dlouhodobě sklízí kritiku ze strany Evropské unie, Rady Evropy, Amnesty International či řady jiných organizací za to, že romské děti nemají rovný přístup ke vzdělávání. Romské děti jsou běžně umísťovány do praktických škol pro žáky s „lehkým mentálním postižením” a sníženou schopností učit se. Do praktických škol přicházejí buď proto, že jsou mylně […]

Natáčíme dokument!

V Brně začalo léto, a i když je již skoro večer, je nám v kanceláři pěkně horko. Otevřít okno si netroufáme, jelikož v restauraci s námi sousedící začali připravovat večeře o chodech sestávajících z tradiční české kuchyně. Místo večerního koupání či příjemného posezení na letní zahrádce vášnivě debatujeme v kanceláři nad podobou dokumentu o rolích romských žen. Jako již tradičně, i […]

Majitel bytu nesmí nájemníka odmítnout proto, že je Rom, říká Šabatová

Za několik dní začne v Litoměřicích soud, který dá majitelům bytů jasný výklad, jakého nájemníka (ne)smí odmítnout. Žalobu na realitní agentku Elišku Noskovou podala odmítnutá romská figurantka. Ombudsmanka Anna Šabatová říká, že odmítnout pronajmout někomu byt jen proto, že je Rom, nelze. Přečtěte si celý rozhovor s ombudsmankou Annou Šabatovou.

Romské ženy dbají na rodinné hodnoty a výchovu svých dětí

Martina Hynková je senior expertkou v GIC NORA. V projektu působí jako socioložka, podílí se na tvorbě výzkumné zprávy mapující role romské ženy.   Kolik rozhovorů jsi již analyzovala? Analyzovala jsem všech 19 rozhovorů, některé byly více stručné, měly až kvantitativní charakter. Původně se mělo dělat rozhovorů méně, ale i z tohoto důvodu se dělalo nakonec rozhovorů […]

Co je nového v našem projektu?

V současné době dokončujeme realizaci kvalitativního výzkumu na téma role romských žen a mužů. V rámci šetření jsme uskutečnili celkem 19 polostrukturovaných rozhovorů. V nich jsme se ptali mj. na to, co to znamená být romskou ženou, zda status romské ženy přináší nějaké výhody či nevýhody. Zajímalo nás také, co se v romské komunitě očekává od ženy a muže […]

Když jsme vyřešili jeden problém, objevilo se dalších pět.

Projekt Hledejme společně novou cestu! má dvě mentorky. První je Leona Bikárová, se kterou jsme již rozhovor vedli. Druhou mentorkou je Kateřina Kelarová, která současně působí jako pedagožka ve SVČ Lužánky a je také ředitelkou soukromé mateřské školky. V současné době mentoruje šest romských žen.   Jaké ženy jste do projektu vybírali? Vybírali jsme z romských žen, […]