Romské ženy dbají na rodinné hodnoty a výchovu svých dětí

Martina Hynková je senior expertkou v GIC NORA. V projektu působí jako socioložka, podílí se na tvorbě výzkumné zprávy mapující role romské ženy.   Kolik rozhovorů jsi již analyzovala? Analyzovala jsem všech 19 rozhovorů, některé byly více stručné, měly až kvantitativní charakter. Původně se mělo dělat rozhovorů méně, ale i z tohoto důvodu se dělalo nakonec rozhovorů […]

Co je nového v našem projektu?

V současné době dokončujeme realizaci kvalitativního výzkumu na téma role romských žen a mužů. V rámci šetření jsme uskutečnili celkem 19 polostrukturovaných rozhovorů. V nich jsme se ptali mj. na to, co to znamená být romskou ženou, zda status romské ženy přináší nějaké výhody či nevýhody. Zajímalo nás také, co se v romské komunitě očekává od ženy a muže […]