Aktuálně

Kaleidoskop kompetencí

21

V konferenční místnosti Veřejného ochránce práv právě probíhá kurz Kaleidoskop kompetencí, jehož smyslem je pomoci znevýhodněným osobám najít cestu zpět na trh práce. Rozhlížím se kolem sebe, lektorky působí na rozdíl od účastníků klidným a sebevědomým dojmem. Pilotní verzi si nedávno vyzkoušely na skupině studentů, se kterými absolvovaly celý program vzdělávací metody, a nyní tak budou moci uplatnit získané zkušenosti.

Kurzu se účastní ženy a muži různých národností. Někteří utíkají před válkou a jiní si přejí začít nový život. Každý z nich si nese vlastní příběh. Některé příběhy jsou smutné a jiné plné nadějí. Jedno však mají všichni účastníci společné, přejí si najít v České republice práci. A k tomu jim mají dopomoci lektorky Kateřina Hodická, Kateřina Kelarová a Barbara Dobešová.

Protože jsou zde lidé z různých zemí, napadá mě, jak asi bude probíhat výuka, při které se protínají různé kultury a zvyky. Je zde např. žena pocházející z Mexika. Jednou by si ráda otevřela vlastní kavárnu a právě během kurzu by si měla uvědomit, jestli disponuje patřičnými dovednostmi a pevným odhodláním k dosažení stanoveného cíle. Kurzu se také účastní žena původem z Indie, rodina ze Sýrie a muž z Nigérie, který svou herkulovskou postavou vzbuzuje v ostatních patřičný respekt. Přemýšlím, jaký je asi jeho příběh.

3

Probíhá úvodní seznámení. Jako první se představuje muž z Nigérie. Jmenuje se Akintola; usmívá se a já posléze zjišťuji, že je to velmi přátelský a společenský člověk, který stejně jako já miluje kočky. Kvůli nebezpečné práci byl nucen opustit svou vlast a rodinu a požádat Českou republiku o azyl.

Postupně se představují ostatní. Prvotní nervozita, která z nich vyzařovala, pozvolna opadává. Celé sezení probíhá v přátelském a neformálním duchu. Mé počáteční obavy, vycházející z odlišných národností, se ukazují jako zbytečné.

Nepřekvapí mě, když si Akintola v následující aktivitě, při které si mají účastníci zvolit zvíře, kterým by se chtěli stát, vybere klokana. Stejně jako klokan i on cítí potřebu chránit své děti. Protože většina účastníků je již rodiči, občas kolem mě proběhnou jejich hraví potomci. Usadí se přede mnou na koberec a berou do ruky pastelky. Přestože každé dítko mluví jiným jazykem, malování je stmelí. A když je tato aktivita přestane bavit, použijí pastelky jako základní kameny ke stavbě domů. Kdo ví, třeba i oni během kurzu v sobě objeví skryté vlohy k architektuře či malířství.

4

Mezitím jedna z lektorek vypráví příběh pojednávající o lučištníkovi a jeho šípu od Jorge Bucayho. Jeho smyslem je zúčastněným vysvětlit, že je vždy důležité mít stanovený cíl, a to nejen v osobním, ale i v pracovním životě. Jedině tak si bude člověk schopen najít práci, která ho bude naplňovat.

5 6

Během kurzu si účastníci zkouší i praktické věci. Rozdělují se např. do skupinek a dostávají za úkol vžít se do role zaměstnavatele, jenž hledá ideální zaměstnance, a vypsat klíčové dovednosti, které po nich bude požadovat. Vysvětlují si rovněž, jak se chovat na pracovním pohovoru a vzápětí si všichni zkouší roli dotazovaného.

A jaký dojem z celého programu mají sami účastníci? Na konci kurzu se tváří všichni spokojeně a do objektivu se příjemně usmívají. V samotném závěru dostávají k vyplnění dotazník spokojenosti, který má posloužit lektorkám jako zpětná vazba. Ta je ve velké míře pozitivní a připomínky, které k výuce účastníci mají, mohou pomoci lektorkám celý kurz dále vylepšit. Někteří v dotazníku uvádí, že byl pro ně kurz velkým přínosem a měl by pokračovat i nadále. Nic tak lektorky nepotěší, jako pochvala z dobře vykonané práce, která má smysl.

7 8

Autor: Robin Stejskal

 

Film Černé labutě bude uveden v Budapešti – a chceme dál!

BLack_swan_poster

Dokument Černé labutě, který byl natočen v rámci projektu Hledejme společně novou cestu!, bude uveden na filmovém festivalu v Budapešti.

V debatě o filmu vystoupí režisérka Zuzana Dubová a ředitelka GIC NORA Kateřina Hodická.

Více informací na webu: rap.ceu.edu/article/2016-03-03/silence-exhibition-roma-women-portraits

Míříme však dále do světa! Připravujeme crowdfundigovou kampaň. Pokud  nás chcete podpořit, sledujte aktuální informace na FB a webu NORA.

Projekt byl ukončen, ale v aktivitách budeme pokračovat dále!

Ke 30. listopadu 2015 byl náš projekt formálně ukončen. Genderové informační centrum NORA bude nicméně ve své práci s konkrétní skupinou romských žen pokračovat, a to rovněž díky projektu Competence Kaleidoscope. V jeho rámci vznikne nová metodologie práce se sociálně znevýhodněnými, při jejíž tvorbě se využije znalostí několika organizací včetně zahraničních. Tato metodologie pracující mj. s mapováním kompetencí bude následně využívána při práci také s naší skupinou romských žen.

Více informací o projektu Competence Kaleidoscope, který byl podpořen z programu Erasmus+,  naleznete na webovém portále http://competence-kaleidoscope.eu/.

 

Výzkumná zpráva_titilkaRomská žena: identita, role, postavení
Vydali jsme výzkumnou zprávu o postavení romských žen v české společnosti. Nahlédněte do ní (nebo si ji rovnou celou přečtěte) zde.

 

 

 

 

Seminar 23.6.2015Seminar 16.6.2015


Seminar MRK 4.6.2015 (1)_pagenumber.001Seminar MRK 4.6.2015 (1)_pagenumber.002Seminar 1.cervna 2015_pagenumber.001

pozvanka_květenSeminare leden 2015

Seminar 3.12.

Seminar 18.11.

Seminar 12.11.

Seminar 4.11.

Romske zeny aktualizace