Realizační tým projektu


Bc. Leona Bikárová

Absolvovala sociální pedagogiku a také obor sociální péče pro etnické menšiny na Pedagogické fakultě MU v Brně. Působí jako pedagožka a mentorka na SŠ managementu a práva v Brně a také jako sociální pedagožka na ZŠ a MŠ Merhautova, taktéž v Brně. Často vyráží do terénu za dětmi a rodinami a angažuje se v projektu Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání.

Leona v projektu zajišťuje mentoring romských žen.


Mgr. Tereza Haraštová

Tereza vystudovala Právnickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době se věnuje samostatné advokátní praxi. V projektu působí jako lektorka se zaměřením na právní aspekty.


Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická

Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze absolvovala obor mezinárodní vztahy a na Masarykově univerzitě v Brně se stala absolventkou magisterského studia ekonomie a anglického jazyka a literatury. Od roku 2011 působí v pozici ředitelky GIC NORA, o. p. s., realizuje genderové audity a podílí se na vzdělávacích aktivitách. V minulosti pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí ČR či působila jako manažerka projektů v několika organizacích.

Kateřina je zodpovědná za řízení projektu a také se lektorsky podílí na vzdělávání romských žen.


Mgr. Martina Hynková

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně absolvovala sociologii a genderová studia. V GIC NORA, o. p. s. působí od roku 2006 jako genderová expertka a socioložka se specializací na kvalitativní výzkum. V minulosti pracovala jako koordinátorka pro rovné příležitosti či jako sociální poradkyně. Mezi lety 2007 a 2010 fungovala jako výzkumná pracovnice v řadě výzkumných projektů, nyní se věnuje zejména lektorování a genderovým auditům.

V projektu je zodpovědná za realizaci výzkumu genderových vzorců v romské komunitě.


Magdaléna Karvayová, B.A.

Na Anglo-americké vysoké škole v Praze absolvovala komparativní právo. Dva roky působila v Nadaci Open Society Fund Praha jako koordinátorka programu Lidská práva a vzdělávání. V rámci tohoto programu zajišťovala pro romské studenty a studentky stáže v amerických společnostech, a to ve spolupráci s US ambasádou. V současné době působí v Roma Initiatives Office a pracuje jako koordinátorka komunit v Ostravě. V rámci této pozice spolupracuje s romskými rodiči, kteří hájí právo svých dětí na rovný přístup ke kvalitnímu a nesegregovanému vzdělávání.

Magdaléna se lektorsky podílí na vzdělávání romských žen.


MgA. Kateřina Kelarová

Na Janáčkově akademii múzických umění absolvovala obor produkce a kulturní management. Působí jako pedagožka ve SVČ Lužánky a ředitelka soukromé mateřské školky. V minulosti žila a pracovala ve Velké Británii a Saudské Arábii, v romském sdružení MIRET zastávala pozici koordinátorky projektů a po dobu 4 let působila také jako mentorka na MŠ, ZŠ a SŠ.

Kateřina v projektu zastává pozici mentorky romských žen.


Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně vystudovala psychologii v magisterském (2005) a sociální psychologii v doktorském programu (2010). Působí jako výzkumnice, lektorka a konzultantka. Zaměřuje se na témata, jako je genderová rovnost, rozvoj osobních kompetencí, sociální psychologie a kvalita pracovního prostředí. Působí také jako editorka či hodnotitelka projektů, podílí se na realizaci kvalitativních výzkumných projektů. S Genderovým informačním centrem NORA spolupracuje od jeho založení.

Kateřina zastává v projektu pozici supervizorky realizace výzkumu genderových vzorců v romské komunitě.


Bc. Michaela Mořická

Absolvovala sociologii a genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, nyní tamtéž pokračuje ve studiu personálního managementu. S GIC NORA, o. p. s. spolupracuje od roku 2012, a to především jako lektorka a auditorka/konzultantka. Lektoruje témata spojená s rovnými příležitostmi.

Michaela se podílí na realizaci výzkumu genderových vzorců v romské komunitě a je také lektorkou několika vzdělávacích bloků.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Na Masarykově univerzitě absolvovala Fakultu právní a Fakultu pedagogickou. V minulosti pracovala pro nevládní sektor v oblasti školství. V současné sobě se specializuje na rovné zacházení v právním kontextu, externě vyučuje právní tematiku na Masarykově univerzitě a středních školách.

Lucie v projektu působí jako lektorka.


Mgr. Margita Rácová

Na Fakultě sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře ve Slovenské republice absolvovala magisterské studium v oboru sociální práce. Od r. 2004 pracuje Margita v neziskovém sektoru jako sociální pracovnice nebo sociální pedagožka a také jako dobrovolnice, a to při práci s marginalizovanými skupinami.

V organizaci Trialog vzdělává a doprovází pěstounské rodiny, které mají v péči děti odlišného etnika. Od r. 2012 se ve svém občanském sdružení Vzdělávání PRO-SPECT věnuje inkluzivnímu vzdělávání a komunitní práci. Externě přednáší na Pedagogické fakultě MU v Brně předmět romologie a sociální práce. Tamtéž nastoupí od září 2015 do doktorandského studia.

Margita v projektu zajišťuje odbornou supervizi natáčení dokumentárního filmu.


Mgr. Natália Saganová

Na Fakultě sociálních studií MU absolvovala v bakalářském stupni mediální studia a žurnalistiku a také genderová studia a v magisterském stupni mediální studia a žurnalistiku. Ve studentské unii MUNIE se angažovala jako event manažerka a působila také jako asistentka dramaturgie a redaktorka v České televizi. Do roku 2012 byla šéfredaktorkou studentského časopisu Halas.

Natália má na starost PR projektu.