Kaleidoskop kompetencí aneb jak probíhal pilotní kurz

Před pár dny proběhla mezinárodní schůzka, které se zúčastnily čtyři organizace zaangažované v projektu Kaleidoskop kompetencí. Společně rozebíraly klady a zápory pilotního kurzu. Vyzpovídal jsem vedoucí centra Akropolis z Uherského Hradiště Jitku Janíkovou a Martu Chabadovou z organizace Miesto pod Slnkom ze slovenských Košic. Začtěte se do rozhovoru a zjistěte jejich osobní názory a zkušenosti s projektem.

 IMG_2959 IMG_2969 

Jaký je Váš názor na projekt Kaleidoskop kompetencí?

Jitka: Myšlenka projektu vznikla v naší organizaci, kdy jsme hledali cesty, jak lépe připravit naši cílovou skupinu (rodiče vracející se na trh práce po MD/RD) pro návrat na trh práce. Došli jsme k závěru, že nejdůležitější je uvědomění si silných stránek a nácvik jejich prezentace. Proto si myslím, že je tento projekt důležitý a má smysl.

Marta: Myslím, že je to úžasná věc. U nás na Slovensku jsem se zatím nesetkala s tím, aby se někdo takto systematicky věnoval nezaměstnaným. A dokonce mám pocit, že u nás nejsou ani žádné agentury, které by se touto problematikou profesionálně zabývaly. Možná jen ve větších městech, v Bratislavě, v Košicích, ale určitě ne v regionech, kde jsou menší města.

Jak se Vám spolupracovalo s ostatními organizacemi při sestavování tohoto projektu?

Jitka: Spolupráce při přípravě projektu i při jeho realizaci byla a je bez problémů. Partneři jsou si vědomi svých zodpovědností a úkolů.

Marta: Výborně. Byla jsem nadšená. Pro mě byl trochu větší problém jazyková bariéra, neboť nejsem tak zběhlá v anglickém a německém jazyce. Myslím, že ze strany našich zahraničních partnerů byl na nás brán velký ohled.

Zkoušeli jste si před pilotní verzí kurz nanečisto?

Jitka: Ne. První zkušenost jsme získali až při prvním pilotu.

Marta: Ano, ale nebylo to tak úspěšné jako pilotní kurz. Měli jsme problémy především organizačního charakteru. Činilo nám velký problém, než jsme danou skupinu dali dohromady. Některým ženám to vyhovovalo dopoledne a jiným zas odpoledne. Hledali jsme různé kompromisy, ale přesto nám postupně klientky odcházely, a když si chtěly chybějící hodiny nahradit, nebyl pro to už prostor.

Jaká byla Vaše cílová skupina v pilotním kurzu?

Jitka: Naše cílová skupina jsou rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče malých dětí a také 50+.

Marta: Našimi klientkami byly ženy, které jsou dlouhodobě na mateřské, a absolventky vysokých škol, které neměly ještě práci a měly problém uplatnit se na trhu práce.

Jak se Vám s nimi pracovalo?

Jitka: Velmi dobře. Naše cílová skupina je ve většině případů spolupracující. Aktivně se zapojuje do jednotlivých činností a hlavně chce na sobě pracovat.

Marta: Velmi dobře. Vytvořili jsme skupinku tvořenou z osob, které mají dlouhodobý problém. Pracujeme v regionu, kde je poměrně vysoká nezaměstnanost, a proto byl pro ně kurz velmi přínosný. I ze zpětné vazby jsme se dozvěděli, že byly účastnice nadšené a že by bylo velmi přínosné, kdyby tento projekt pokračoval i pro jiné cílové skupiny.

Vyskytly se nějaké komplikace během kurzu?

Jitka: Nenazývala bych to přímo komplikacemi. Určitě nám práci ztěžovala nedochvilnost určitých klientek s malými dětmi, a dále situace, kdy klient vynechal jeden modul.

Marta: U nás byl problém s kompetenčními kartami, neboť jsme dostali špatný překlad. Ono se to překládalo z německého jazyka do anglického, z anglického do českého a poté do slovenského jazyka. Museli jsme si to přeložit do slovenského jazyka, protože pro některé klientky byl problém pochopit český význam. Měli jsme například kartičku, která byla přeložena jako sociální závazek, což jsem sama měla problém pochopit, co je tím myšleno. A když jsme si to přeložili z anglické verze, tak jsme zjistili, že je to sociální poslání, což je úplně něco jiného. Někdy se nám také stávalo, že chyběly některé kompetence, u kterých klientky věděly, že jimi disponují, ale nebyly nikde uvedeny.

Jaké byly odezvy od cílové skupiny?

Jitka: Odezvy byly velmi pozitivní. Účastnice si pochvalovaly jak obsahovou náplň, tak způsob realizace. Bylo oceněno například to, že je kurz praktický, nutí účastníce nad sebou přemýšlet a pracovat na sobě. A že každý den odcházely s novou zkušeností.

Marta: Naše cílová skupina vyjádřila velkou spokojenost.

 IMG_2972Jak se Vám psaly profily klentů?

Jitka: Napsat profil nebylo vůbec jednoduché. Vystihnout člověka, pokud ho znáte jen krátkou dobu, je hodně těžké. Navíc jako lektor máte psát jen skutečnost a ne domněnky, často nemáte možnost si domněnku ověřit.

Marta: Psaly se těžko. Hledat správná slova tak, abychom nikoho neurazili anebo nebyli naopak až moc podbíziví, není vůbec jednoduché. S profily mi pomáhala kolegyně a myslím, že se nám je nakonec podařilo sepsat ke spokojenosti klientek.

IMG_2959V čem spatřujete hlavní přínos projektu?

Jitka: Pokud projekt naplní svůj cíl – vyvine jednoduchou a finančně nenáročnou metodu, která provede klienta procesem nacházení, pojmenování a porozumění vlastním kompetencím, jejich zvnitřněním a propojením s trhem práce, budu spokojená.

Marta: V podpoře sebevědomí a přípravě na trh práce. Myslím, že projekt také povzbuzuje tvořivou stránku a hodnotu člověka, a tím otevírá nové perspektivy. Měli jsme jednu tichou a nesmělou účastnici, která se díky kurzu otevřela a uvědomila si svoje silné stránky. Ze zakřiknutého a nejistého stvoření, se kterým celý život mával vítr, vyrostla osoba, která si uvědomila svoji hodnotu. To byl náš velký úspěch.

Změnili byste něco v projektu?

Jitka: V projektu jako takovém ne. Možná bych nyní po 1,5 leté zkušenosti s jeho realizací změnila určité kroky, které jsme v projektu udělali.

Marta: Po organizační stránce bych možná snížila intervaly mezi jednotlivými dny. Po dobu jednoho měsíce, ve kterém kurz probíhá, se může stát cokoliv, jak na straně účastníka, tak i lektora. Také jsme se bavili, že je problém do tohoto projektu zapojit muže. Kurz je postaven tak, že je určen hlavně pro ženy. Podle mě muž není stavěn tak, aby se svěřoval se svými problémy a neúspěchy, obzvlášť když jsou v kurzu samé ženy a jeden nebo dva muži. Myslím, že by bylo přínosné upravit kurz tak, aby byl vhodný i pro muže. Zaměřit se u nich více na praktickou stránku, jako je příprava životopisu, jak se připravit na pohovor nebo jak pracovat s inzeráty. Určitě bych ale upravila odbornou terminologii používanou v kurzu, která může být složitá pro osoby s nižším vzděláním.

Naplnil kurz Vaše očekávání?

Jitka: Cílem kurzu bylo ověřit metodu. Vyzkoušet jednotlivé aktivity, zda fungují nebo ne. To se povedlo, máme spoustu připomínek a námětů ke změnám. V tomto ohledu kurz určitě moje očekávání splnil. Některé moje obavy se potvrdily, jiné byly vyvráceny.

Marta: Ano, určitě.

Co Vám kurz osobně přinesl?

Jitka: Určitě jsem poznala spoustu zajímavých lidí a osudů. Z lektorského hlediska jsem vyzkoušela nové aktivity a techniky. Kurz jsem lektorovala spolu s kolegyní a zjistily jsme, že ve dvou se kurz úžasně vede. Lektoři se mohou doplňovat, jeden vede skupinu a druhý může hlídat čas, harmonogram, reakce skupiny atd. Je to prostě pohoda.

Marta: Zajímavá otázka. Práce byla jedinečná a jiná, než dělám běžně. Bylo pěkné sledovat účastnice, jak na sobě pracují. Ráda bych v této činnosti pokračovala, protože si myslím, že to má význam. Měla jsem dobrý pocit z dobře vykonané práce.

Robin Stejskal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *